HAKKIMIZDA

Her şey bir soruyla başlar; soran ve düşünen insan yazmak ister. Bazen sorunun, bazen cevabın ne olduğunu bilemezsiniz. Sinemart da burada karşınıza çıkıyor; neden yazmak istediğinizi ve ne yazmak istediğinizin cevabını bulmanızı sağlıyor. Eğitmenlerimizin rehberliğinde, ilgi alanınıza yönelik eğitimi alacak ve burada kaliteli zaman geçireceksiniz. Kendi içsel yolculuğunuza çıkacak, neden yazmaya başladığınızı bulacaksınız. Kağıda ilk harfi yazmaya başladığınız andan itibaren size yol gösterecek, gerektiğinde size yardım edeceğiz. Aklınıza takılan, sizi durduran sebepler ortadan kalkacak ve tamamıyla yazınıza yoğunlaşarak kendi eserinizi oluşturacaksınız.

Temel Değerler
Kaliteli Yazarlık Okulu
Kalite

Öğrencilerimize kaliteli eğitimler vererek; hızlı düşünebilen, beyin fırtınası yaratabilen, olaylara hâkim yazar ve senaristler yetiştirme amacı taşımaktayız.

Yenilikçi Yazarlık Okulu
Yenilik

Yeterli donanıma sahip olan ekibimiz, teknik ve içerik açısından güncelliğini yenileyen iş disiplinine sahiptir. Bu sayede projeleriniz her daim yeniliğe açık olacaktır.

Senarist Programları
Destek

Eğitmenlerimiz, öğrencilerimize destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kurs bitiminde, öğrencilerimizin her biri ile ileri düzeydeki etkinlik ve projelerde birlikte çalışmak hedefimizdir.

Sinemart Kursları
Mükemmellik

Yazmanın pratik ve teorik bir uğraş olduğunu benimseyen bir eğitim anlayışına sahiptir. Sinemart sizi yazmanın mutfağına sokar ve her yönüyle tanıştırır.

Gizlilik / Güvenlik Politikamız ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
Gizlilik
Aşağıda, www.sinemart.com.tr sitesinde bulunan kişisel bilgilerin korunması ve gizlilik ilgili şartlar belirtilmektedir.
Katılımcının belirtilen şartları kabul etmesi, SİNEMART FİLM YAYINCILIK REKLAM MAT. ORG.EĞİTİM HİZ. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’ye (Bundan sonra “SİNEMART” olarak anılacaktır), www.sinemart.com.tr adresi aracılığıyla sağladığı bilgilerin kullanım şeklini kabul ettiği anlamına gelir.
Sinemart olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve siz ziyaretçilerimizin/öğrecilerimizin/kursiyerlerimizin/müşterilerimizin bizimle paylaşmış olduğu kendisine ait kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel bilgiler
SİNEMART’nın verdiği eğitimlere katılmak için katılımcının, SİNEMART’a kendisine ait Ad, Soyad, T.C. Kimlik No,Elektronik Posta Adresi, İletişim Telefonu, Adres, Eğitim Durumu, Meslek bilgilerinden birini veya bir kaçını sunması gerekmektedir.

Bilgilerin Saklanması
SİNEMART, Katılımcı tarafından kendisine elektronik ortamdan sunulan kişisel bilgileri belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
SİNEMART, yukarıda belirtilmiş olan bilgilerin katılımcı tarafından bildirilmesinin akabinde, bu bilgilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde kaydedildiğini katılımcılara bildirir.
Sitemiz tüm ziyaretçilerin kullanımına açık olarak hizmet vermektedir.

Güvenlik Önlemleri
SİNEMART, sizinle ilgili hiçbir kişisel bilginizi web sitesinde barındırmaz.
Kredi kartınıza ait bilgiler sistemimiz üzerinde kayıt altında tutulmaz.
SİNEMART, sistemimiz üzerinden işlenen tüm bilgi ve işlemleriniz için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını taahhüt eder.
SİNEMART, arşiv, sistem ve kurulumlarında gerekli güvenlik önlemlerini aldığını, kişisel bilgilerin yürürlükteki ilgili kanunlara uygun şekilde kullanılacağını ve muhafaza edileceğini garanti eder.
SİNEMART, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Onaylama
Katılımcı, bu koşulları kabul ettiği takdirde, kişisel bilgilerinin kişisel bilgiler dosyasına kaydedilmesini ve SİNEMART tarafından yukarıda belirtilen amaçlar için kullanılmak üzere otomatik uygulamaya alınmasını kabul ettiğini bildirmiş olur.

Değişiklik Hakları
Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya yazılı başvuru gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Veriler yasal sürelere tabi olarak veri tabanlarımızda ve bulut ortamında tutulmaktadır. Toplanan tüm bilgiler KVKK’nın 11. maddesi gereği bize eposta@sinemart.com.tr adresine mail göndererek, kişisel verilerinizin;
a. işlenip işlenmediğini öğrenme
b. işlenmişse bilgi talep etme
c. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d. yurtiçinde (her türlü resmi kurum ve kuruluş ile bağlı kurum ve kuruluşlar gibi) veya yurtdışında (uluslararası akademik programların yürütüldüğü organizasyonlar, yurt dışı üniversite başvuruları ile ilgili kuruluşlar, öğrenci değişim programlarını yürüten kuruluşlar vb.) aktarıldığı 3. kişileri bilme
e. eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme
g. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
h. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
SİNEMART, gelişen şartlar dahilin de herhangi bir zamanda Satış Sözleşmesi ve gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, düzenlemeler, ya da iptaller ilan edilir edilmez internet sitesinde yayınlanacak, ayrıca Katılımcının kayıt esnasında vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda en etkin yöntemlerle bildirimler yapılacaktır. Bu bildirimlerin gereği gibi yapılabilmesi için Katılımcının SİNEMART’a sunduğu iletişim bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, aksi bir durumda SİNEMART sorumluluk kabul etmeyecektir. Katılımcı, SİNEMART’ın eğitimlerine katılmaya devam etmekle olası değişiklikleri ve düzenlemeleri de kabul etmiş sayılır.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz takvim günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Sinemart için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Saygılarımızla.

SİNEMART FİLM YAYINCILIK REKLAM MAT. ORG.EĞİTİM HİZ. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.